щиро

 • 21віддавати — даю/, дає/ш, недок., відда/ти, да/м, даси/, док. 1) перех. Повертати назад узяте (позичене, дане, привласнене, належне). •• Віддава/ти (відда/ти) Бо/гові (Бо/гу) ду/шу умирати, гинути. 2) перех. Виділяти із себе тепло, холод і т. ін. в навколишнє …

  Український тлумачний словник

 • 22відкриватися — а/юся, а/єшся, недок., відкри/тися, и/юся, и/єшся, док. 1) Розкриваючись, відхиляючись тощо, ставати доступним для проникнення іззовні або виходу назовні. 2) розм. Те саме, що відчинятися 1). 3) Ставати доступним, досяжним, можливим для кого… …

  Український тлумачний словник

 • 23зігрівати — і зогріва/ти, а/ю, а/єш, недок., зігрі/ти і зогрі/ти, і/ю, і/єш, док., перех. 1) Гріючи, робити теплим, гарячим; нагрівати. || Викликати або посилювати відчуття тепла в організмі. 2) перен. Морально підтримувати кого небудь, втішати,… …

  Український тлумачний словник

 • 24красно — нар. поет. 1) Присл. до красний. 2) Щиро, сердечно, люб язно …

  Український тлумачний словник

 • 25кревно — присл., розм. 1) Те саме, що кровно. 2) рідко. Щиро, старанно, пристрасно. || Дуже гірко …

  Український тлумачний словник

 • 26людяний — а, е. 1) Який щиро, доброзичливо, чуйно ставиться до інших; уважний до чужих потреб; гуманний. || Сповнений щирістю, гуманністю. || Оснований на гуманному ставленні до людини. || У якому є щирість, уважність, доброзичливість (про художні твори… …

  Український тлумачний словник

 • 27напрямки — розм. навпрямки/, присл. 1) По прямій лінії, найкоротшим шляхом; навпростець. 2) перен. Щиро, відверто; прямо …

  Український тлумачний словник

 • 28начисто — присл. 1) Без помарок, виправлень, недоробок; набіло, остаточно. || Дуже чисто. 2) розм. Зовсім, повністю; нічого не залишаючи. 3) розм. Відверто, щиро, ні з чим не криючись …

  Український тлумачний словник

 • 29невідвертий — а, е. Який має таємні думки, почуття, не виявляє їх щиро …

  Український тлумачний словник

 • 30пильний — I а, е. 1) Який робить щось або ставиться до чого небудь з увагою; уважний. || Який діє постійно, безперервно або не знижується, не послаблюється. 2) Який відзначається увагою, спостережливістю, здатний усе помічати, підмічати. || Який за певних… …

  Український тлумачний словник